Deze website is per 1 januari 2014 gestopt

Sociale partners in het mbo, verenigd in de Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO (hierna: SOM), hebben besloten om per begin 2014 te stoppen met de actieve exploitatie van de website www.werkeninhetmbo.nl. Deze beslissing is genomen omdat de afgelopen periode steeds minder gebruik wordt gemaakt van de website. Slechts enkele vacatures worden via deze website aangeboden. Daarnaast is een koppeling met de website www.werkenbijdeoverheid.nl niet meer logisch.
 
Het SOM bestuur heeft via een inventarisatie in de mbo sector onderzocht of er behoefte is aan een nieuwe opzet van deze website. Op basis van de gegeven antwoorden op de inventarisatie is gebleken dat er niet voldoende belangstelling is vanuit de mbo instellingen om via een 'sector-eigen' website vacatures in het mbo te publiceren. Mbo instellingen werven vooral nieuw personeel lokaal, via de eigen website en via diverse commerciële aanbieders van vacaturesites. De investerings- en onderhoudskosten die gemoeid zijn met het ontwikkelen van een nieuw eigen platform wegen vooralsnog niet op tegen de voordelen van een centrale website. Mocht de arbeidsmarkt in het mbo in de toekomst er anders uit komen te zien dan kan de website www.werkeninhetmbo.nl weer worden geactiveerd.
 
Voor vragen over het werken in het onderwijs, zie de website www.werkeninhetonderwijs.nl. Op deze website wordt u doorverwezen naar actuele vacaturesites in het onderwijs.
Voor vragen over de afronding van de exploitatie van deze website, neem contact op het met Bureau SOM via info@sommbo.nl of 070-376 5981.

 
Prima arbeidsvoorwaarden?
Een marktconform salaris?
Onderwijsbevoegdheid nodig?
Banen op ieder gebied?